Yazma yitimi...

Agrafi.
İngilizce: agraphia, 
Fransızca: agraphie,
Yazma yitimi,
Zıya-ı tahrir, 
Yazma kabiliyetinin kaybedilmesi.
Yazı yazma becerisinin kaybolması.
Elin güç ve eşgüdümünün normal olmasına karşın yazma yeteneğinin kaybı.
Yazı yazamama.
Yazı yitimi.

Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhsal sebeplerle yazma melekesini yitirme; agrafi.
Yunanca agrafi; söz ruh bilimi alanında ellerde veya parmaklarda yazmayı engelleyecek herhangi bir engel bulunmamasına karşın ruhsal nedenlerle yazma yetisini yitirme.

Yazmak için, birçok ayrı beceriyi yürütebilmeniz ve entegre edebilmeniz gerekir. Beyniniz dili işleyebilmelidir. Başka bir deyişle, düşüncelerinizi kelimelere dönüştürebilmelisiniz. Agrafi doğrudan tedavi edilemez, ancak bireyler önceki yazma becerilerinin bir kısmını yeniden kazanmaya ve iyileştirmeye yardımcı olacak teknikleri öğrenebilirler. 

Agrafi Hastalığı' nın nedenleri:
Beyin Hasarı ve Travma
Felç.
Nörodejeneratif Hastalıklar
Beyin Tümörleri
Vasküler Nedenler
Travmatik Beyin Yaralanmaları, hasarlar.
Demans (bunama)
Nörolojik Hastalıklar

Agrafi: yazma yeteneğinin kaybıdır. 
Afazi: genellikle konuşma yeteneğinin kaybını ifade eder. 
Aleksi: bir zamanlar okuyabildiğiniz kelimeleri tanıma yeteneğinin kaybıdır. Aleksi’ ye bazen Kelime Körlüğü de denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ