Birinden uzak düşme...

Firkat,
Arapça: firkat, 
(ﻓﺮﻗﺖ).
Fürkat. 
Firak. 
Müfarakat.
İftirak. 
Ayrılık,
Ayrılış, ayrılık, 
Ayrılık, ayrılış, firak, hicran. 
Dostlardan ve sair sevdiği şeylerden ayrılış.
Hasretlik acısı, sevenlerin birbirlerinden ayrılmasından doğan ayrılık acısı.
Karşıtı: Visal, kavuşma.

Firkateyn:
İtalyanca: fregattino,
Buharlı gemilerin icadından önce kullanılan, hem güvertesinde hem ambarında top bulunan, otuz iki, elli veya yetmiş dört toplu, üç direkli, korvetten büyük, süratli yelkenli savaş gemisi.
Günümüzde bazı deniz kuvvetlerinde bulunan süratli bir tip refakat gemisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ