Toprak...

Arazi,
Toprak, Tarla,
Kara,
Kara yer,
Hak,
Türap,
Yöre,
Vatan, ülke, memleket, yöre.
Memleket, ülke,
Yurt, il, memleket.
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü; kara yer, hak, türap.
Başka yerlerden taşınıp biriktirilen ya da yerli kayaların fiziksel, kimyasal ve dirimsel yollarla dağılıp çözülmeleriyle oluşan, türleri, kalınlığı, sürekliliği ve tarım bakımından değerleriyle ayrımlı yüzeysel örtü.
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler etkisiyle oluşmuş, organik ve mineral maddelerin değişim ve karışımından meydana gelmiş olan litosferin gevşek kısmı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ