Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir vb. devlet büyüklerini korumakla, onların silahlarının bakımını muhafaza etmekle görevli kimse...

Silahtar,
(Silahdar),
Silah taşıyan,
Arapça ve Farsça sözcüklerden türetilmiş, eskiden kullanılan bir kelimedir.
Osmanlı devlet büyüklerini korumakla görevli kuvvet.
Padişah ve vezir gibi devlet ileri gelenlerinin silahlarını koruyan ve bakım ve onarımını yapan görevli.
Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir vb. devlet büyüklerini korumakla, onların silahlarının bakımını muhafaza etmekle görevli kimse.
Padişah, sadrazam, vezir, beylerbeyi gibi bir devlet büyüğünü korumakla, silahlarını muhafaza etmek ve bakımını yapmakla görevli kimse.

Silahdar Bölüğü:
Osmanlılar' da silahdar bölüğü adı altında kapıkulu süvarilerinden birini oluşturan bir askeri grup vardı. Osmanlı döneminde, Yıldırım Bayezid zamanında silahdarlık, bir saray kurumu oldu. Devlet adamlarının maiyetlerinden, kapıkulu bölüklerinden birinin adıdır. Silahdarlık makamında bulunan kişiye silahdar ağa veya silahdar-ı şehriyari denilir. II. Mahmut döneminde ortadan kaldırıldı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ