Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret...

Navlun,
Rumca: navlun.
Pontus Rumcası: navlun.
Yunanca: naulon.
Arapça: navlun.
İngilizce: freight
Gemi kirası.
Gemiye yüklenen malın taşıma ücreti.
Denizde mal taşıma karşılığı olarak verilen ücret.
Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü.
Bir limandan başka bir limana götürülmek üzere gemiye yüklenen yük.
Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret.
Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan, eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamı.
Bir geminin mal ve yolculardan elde ettiği toplam gelir.
Gemi ile yapılan taşımacılıkta sözleşmeyle belirlenen mal taşıma bedeli.

Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrete navlun denir. Navlun bedeli resmi bir tarifeye veya sözleşmeye göre tahakkuk eder. Teslim şekline göre navlun satıcıya veya alıcıya ait olabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ