Davulun tokmakla vurulan kısmı...

Bam,
Farsça: bam, (ﺑﺎﻡ).
Davulun tokmakla vurulan kısmına Bam adı verilir.
Davul Tokmağı: Çubek, Çüven, Çomak, Meççik, Metçik, Çomaka
Davul Çomağı: İnce değnek, Çubuk, Çırpı, Zipzibi, Mikraa, 
Davul: Artebe, Duhul, Köbürge, Küvrüg, Tabl, Tavul, Tuğ, Tuvıl, Tümrük, Baraban(Azeri dilinde).

Davul; bilinen en eski vurmalı çalgılardan birisidir. Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur. Elle ya da sopayla vurarak çalınır. Biçimi değişse de dünyanın her yerinde ve her toplumda kullanılan bir çalgıdır. Kasnak, deri çemberi, çakşırı kasnak kayışı, tokmak, çubuk, davul derisi olmak üzere altı parçadan meydana gelmektedir. Davul çalanlara, Tabbal, Tablzen, Davulzen, Davulcu gibi adlar verilmiştir.

Bateri:
Tokmakla Çalınan Çalgı, Davul.

Bam sözcüğünün yörelerimizde halk dilinde başka anlamları: 
Çatı, dam
Kubbe, gökkubbe.
Göz kapağı.
Kemer
Sakf.
Sabah vakti.
Bakalım.
Beri gel, dur anlamında.
Telli sazlarda en kalın tel.
Tambur gibi telli sazların en kalın teli.
İran' ın Güney Doğusunda bulunan, Kerman eyaletinde bir kent.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ