Mahşer yeri...

Arasat,
Aresat,
Armegedon,
İngilizce: armageddon.
Arapça: arasat, aresat.
Diriliş ya da Hüküm günü.
Mahşer yeri,
Kıyamet günü,
Haşir ve neşir meydanı,

İslam inancına göre kıyamet günü bütün ölülerin dirilerek toplanacağı yer.
Mahşer yeri, bütün ölülerin kıyamet günü dirilip toplanacağı meydan, haşir ve neşir meydanı.
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer.
Kıyamet Günü, dünyanın sonunun gelip bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağına inanılan zaman için kullanılıyor. Hristiyanlıkta da kıyamet öncesinde büyük felaketlerin yaşanacağı öngörülüyor. İncil’ de kıyamet günü, Armegedon (Armageddon) olarak adlandırılmıştır.

Arasatta kalmak(
Araf):
İki arada kalmak, ortada kalmak.
Cennetle cehennem arasında olduğu düşünülen yer, Araf.

İslam bilginleri tarafından kıyamet günü için 7 büyük alemet şunlardır.
  1. Sahte mesih olarak da adlandırılan Deccal ortaya çıkacak ve Müslümanları kötülüğe sevk etmeye çalışacak.
  2. Dünyayı 40 gün boyunca bir duman kaplayacak.
  3. Dabbetül arz adı verilen bir yaratık ortaya çıkacak.
  4. Güneş batıdan doğacak.
  5. Hz. İsa yeryüzüne inecek ve Deccal’i öldürecek.
  6. Yeryüzünde bozgunculuk yapacak diye tanımlanan Yecuc ve Mecuc adındaki iki insan topluluğu ortaya çıkacak.
  7. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası’ nda üç büyük depremin meydana gelmesi.
Bu alametlerden sonra İslam dinindeki dört büyük melekten biri olan İsrafil’ in Sur adı verilen boruyu üflemesi ile her şey yok olacak. Sur ikinci kez üflendiğinde ise bütün insanlar dirilecek ve yaşadıklarında yaptıklarından dolayı yargılanacakları mahşer yerinde toplanacaklar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ