Lakonik...

Veciz,
Özdeyiş.
Lakonik,
Fransızca: laconique,
İngilizce: laconic,
Arapça: veciz, (ﻭﺟﻴﺰ),
Arapça; "sözü kısa ve anlaşılır" olmak anlamındaki vecazet kelimesinden türetilmiştir.
Kısa, öz, derli toplu.
Muhtasar olup mufassal olmayan.
Pek kısa ve pek özlü (söz).
Kısa ve özlü söz, veciz.
Az sözle çok mana ifadesi.
Zengin manalı kısa söz.
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
Kısa ve etkili (ifade, söz); lakonik.
Kısa ve öz, derli toplu, eksiği ve fazlası olmayan.
Bir fikir veya duyguyu en kısa ve özlü şekilde anlatan ve genellikle kimin tarafından söylendiği bilinen söz, öz deyiş.

Vecize:
Veciz kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı manadaki müennes şekli.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ