Japon edebiyatında, düzyazı olarak yazılan ve kimilerinde dizeli bölümler de bulunan roman biçimindeki anlatı türü...

Monogatari,
Japonca: (物語),
Japon edebiyatında, düzyazı olarak yazılan ve kimilerinde dizeli bölümler de bulunan roman biçimindeki anlatı türü.
Geleneksel Japon edebiyatında edebi bir form. Destana kıyasla daha geniş nesir anlatı masalıdır. Monogatari, sözlü geleneğin boyutlarıyla yakından bağlantılıdır. Japon romancıların büyük eserlerinin birçoğu monogatari formundadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ