Osmanlılar döneminde kullanılan altın paralardan biri...

Zerimahbup,
Zeri mahbub,
Zeri funduk,
Surre Altını,
İslambol,

Osmanlılar döneminde kullanılan altın paralar;
I. Abdülhamid zamanında da üzerinde; İslambol, Darüs saltanat el aliyye, Cezayir, Mısır, Trablusgarb, Tunus gibi yer adları bulunan altın paralar basıldı.

Akçe,
Arapça: akçe. 
Osmanlı Devleti' nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi. 
İlk akçe Bursa' da Orhan Gazi tarafından 1327 yılında bastırılmıştır. Akçe Osmanlı Devleti' nin temel para birimiydi. Bazı kaynaklara göre üç akçe bir paraya eşitti. Yüz yirmi akçe ise bir kuruşa eşitti. 

1687 yılında Osmanlı para sistemindeki akçe birimi kaldırılıp paralar, kuruş usulüne göre basıldı. Bu tarihten sonra akçe adıyla para basılmayıp, sadece hesaplarda kullanılan bir birim haline geldi. Bu kuruşun küsuratı olarak da mangır denilen bakır para bastırıldı. İki mangır bir akçeye geçmek üzere, bir kıyye halis bakırdan 800 mangır para basıldı. 1870 yılında ise kuruş yerini liraya bırakmıştır.

Osmanlı döneminde kullanılan paralar; 
Marbaş, Metelik (on para),
Adli altın, Akçe
Eşrefi, 
Firade,
Hayriye Altını,
İslambol, 
Kaime (para), Kara kuruş, Kuruş
Lira (Osmanlı lirası),
Mahmudiye, Mangır, Memduhiye,
Para(Kaime),
Sultani,  Surre Altını,
Zolta.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ