Durgun bir su yüzeyine veya zemine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan...

Yatay,
Ufki,
Horizontal.
İngilizce: horizontal, 
Fransızca: horizontal, 
Almanca: horizontal, 
Latince: horizon, horizontis.
Yerçekimi doğrultusuna dik düzlem.
Ufka paralel olan, yatay.
Durgun bir su yüzeyine veya zemine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan.
Çekül doğrultusuna dik, hareketsiz bir su yüzeyine veya ufuk düzlemine paralel olan, ufki.
Bir düzlem olarak düşünüldüğünde, yeryüzüne koşut olan ya da çekül doğrusuna dik olan düzlemde bulunan.
Akuru.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ