Bir şeye, bir kimseye aşırı hayranlık duyan (kimse)...

Fan,
İngilizce: fan,
Hayran,
Bağnaz, 
Mutaassıp,
Taassup,
Taraftar,
Bir şeye, bir kimseye aşırı hayranlık duyan (kimse).
Fransızca: fanatique, fanatisme
Latince: fanatique.
Bir dine, bir ideolojiye, bir fikir veya düşünceye, karşı tarafa hak tanımayacak derecede bağlı olan (kimse), bağnaz, mutaassıp.
Bir din, ideoloji, fikir veya düşünceye körü körüne ve aşırı derecede bağlılık, bağnazlık, taassup.

Fan kelimesinin diğer anlamları;
Vantilatör.
Havalandırma aracı, vantilatör.
Havayı dengeli olarak savuran araç.
Asılsız haber.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ