Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan...

Kadim,
Bayrı,
Arapça kadim, (ﻗﺪﻳﻢ).
Arapça, eski olmak anlamındaki kidem kelimesinden türetilmiştir.
Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan.
Geçmişi uzun zamana dayanan, eski.
(Zaman için) Başlangıcı olmayan, ezeli, zaman üstü.
Eski zaman.
Evveli bilinmeyen hal ve keyfiyet.
Başlangıcı olmayan. 
Uzun zamandan beri var olan.
Başlangıcı olmayan, eski, ezeli, bayrı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ