Bölüntüler...

Taksimat,
Arapça taksimat, (ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ). 
İngilizce: divisions, sections.
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat.
Arapça, taksіm kelimesinin çoğuludur.
Bölme, bölüştürme işleri.
Cüz cüz ayırmalar.
Bölünmüş parça.
Bölüntüler,
Bölüntü.
Fraksiyon.
Taksimler. 
Bölmeler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ