Maden külçelerinin eritilip arındırılması...

Kal,
Eritme.
(İng. melting).
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi.
Metallerde erimeyi sağlamak amacıyla dökümden önce yapılan ısıtma işlemi. 
Eritilerek elde edilen.
Maden külçelerini ateşte eriterek arıtmak.
Maden külçelerinin eritilip arındırılması.
Karışık durumdaki maden ve maddeleri çeşitli özelliklerinden faydalanarak birbirinden ayırma işlemi.
Kullanılamaz duruma gelmiş makinelerin parçalarını ayırma işlemi.

Kal etmek (eylemek): 
Maden külçelerini eriterek içindeki maddeleri ayırmak.Maden külçelerinin eritilip arındırılması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ