Vurma...

Darp,
Vurma,
Arapça: darb, darp, (ﺿﺮﺏ)
Çarpma.
Vuruş.
Vurma, vuruş.
Dövme.
Vurmak, vuruş, çarpmak.
Çarpma işlemi.
Vurma, çarpma.

Darp sözcüğünün diğer anlamları:
Madeni para basma
Para basımı.
Bir sayının diğer bir sayı kadar katını alma, çarpma, zarp.
Musikimizde bir usuldeki her vuruş.
Bir beyitin ikinci mısrasının son parçası, son cüzü.
Memeli hayvanlarda bağırsakları örten yağlı zar, gömlek.
Balık tutmak için su akıntılarına konulan sepet.
Balık tutmak için kazık ve taşlarla yapılan tuzak, çit, gergi.
Büyük, geniş sokak.
Beyan etmek.
Seyretmek.
Nev, cins.
Benzer, nazir.
Eti hafif olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ