Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi...

Talim,
İdman.
Öğretme, belletme.
Öğretim, terbiye,
Alıştırma.
Tedris.
Arapça talim, (ﺗﻌﻠﻴﻢ).
Arapça, bilmek, anlamak, öğrenmek anlamındaki ilm kelimesinden türetilmiştir.
Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi.
Ders verme, okutma, öğretim, tedris.
Bir şeyi öğretmek için yapılan düzenli çalışma, alıştırma, egzersiz
Orduda askeri idman uygulama, öğrenim ve eğitim
Öğretmek.
Eğitim, öğretim.
(Bir şeyi birinden) Öğrenmek.
Devamlı aynı şeyi yemek zorunda kalmak
İstenenden daha azıyle yetinmek zorunda kalmak, az bir para karşılığında çalışmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ