Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü...

Yetenek,
İstidat,
Kabiliyet.
Kapasite,
Yaşma,
İngilizce: ability
Fransızca: capacite.
Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü.
Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç; kapasite.
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği; istidat, kabiliyet.
Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır.
Öğrenme olmaksızın kişinin anlık ve devim alanlarındaki doğal iş başarma gücü.
Herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak ya da bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.
Öğrenilmeden kazanılan ve kişinin ansal yeterlik ya da edim ve eylem konularında iş başarma gücü.

Yetenek sözcüğünün yörelerimizdeki başka anlamları;
Doğal süresinde alınmış üründen sonra, yeniden biten tahıl, ot, meyve vb.
Yeni yetme, taze.
Tutum.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ