"Sultan Hamid Düşerken", "Yıldız Olmak Kolay mı" gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız ...

Nahit Sırrı Örik,
Takma adı: Ayşe Nesrin
(D. 22 Mayıs 1895, İstanbul - Ö. 18 Ocak 1960, İstanbul)
Türk hikaye, roman ve oyun yazarı ve çevirmen.
"Sultan Hamid Düşerken", "Yıldız Olmak Kolay mı" gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız.

Babası, Hukuk Mektebi öğretim üyesi, Saray mütercimi Hasan Sırrı Bey, dedesi divan sahibi şairlerden Ah­met Nafiz Paşa’ dır. Beşiktaş Afitab-ı Maarif Rüştiyesini (ortaokul) bitirdi. Galatasaray Lisesinde ve Mekteb-i Mülkiyesinde okudu, bitirmeden bıraktı. Bir ara Hukuk Fakültesinin derslerini izleyerek (1913), kendi kendini yetiştirdi.

1915 - 1923 yılları arasında Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma ve Kopenhag’ da bulundu. Cumhuriyetin ilanından (1923) sonra Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığında  kadrolu çevirmenlik yaptı. Gazeteci olarak Kayseri, Edirne, Kırşehir gibi Anadolu kentlerine yaptığı gezi notlarını yayımladı.  1928 yılından sonra Cumhuriyet, Tanin, Tan, Milliyet, Edebiyat ve Sanat Gazetesi, Hayat, Muhit, Gürbüz Türk Çocuğu, Aydabir, Tarihte Bu Ay, Varlık, Radyo Haftası, Radyo Dünyası, Yelpaze gibi çeşitli gazete ve dergilere öykü, roman tefrikaları, gezi yazıları, deneme, makaleler yazdı ve çeviriler yaptı. 

1933 yılında Yaşar Nabi (Nayır) ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Varlık dergisini çıkarmaya başladılar. Daha çok hikaye, gezi notları, edebiyat ve tarih araştırmalarıyla tanındı.

Eserleri;
Alın Yazısı (Oyun), 
Colere de Sultan (Fransızca, Hikaye), 
Eski Resimler (hikaye), Eski Zaman Kadınları Arasında (Anı), Eve Düşen Yıldırım (hikaye).
Kırmızı ve Siyah(hikaye), Kıskanmak (Roman),
Muharrir (Oyun), 
Oyuncular (Oyun),
Para Uğrunda (Oyun), 
Sanatkarlar(hikaye), Sönmeyen Ateş (Oyun), Sultan Hamit Düşerken(Roman), 
Tersine Giden Yol (Roman), Turnede Bir Artist Öldürüldü(Roman), 
Yıldız Ol­mak Kolay mı? (Roman),

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ