Kırsal bölgelerde sulama işlerini düzenleyen ve denetleyen kimse...

Saka,
Arapça sakka, (ﺳﻘﺎ).
Arapça insanlara su taşıyan anlamındaki saky kelimesinden türetilmiştir.
Evlere dışarıdan su taşıyan kimse.
Yeniçeri ocağının su ihtiyacını sağlayan kimselerden her biri.
Yeniçeri ocağında her odanın su ihtiyacını sağlayan görevli.
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse; sucu.
Kırsal bölgelerde sulama işlerini düzenleyen ve denetleyen kimse.
Su taşıma işini yapan, sucu.

Saka sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Saka kuşu. 
Başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan küçük bir kuş (Carduelis carduelis). Zoolojide, Carduelis cardelis olarak tanımlanan, serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş.
Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş (Carduelis cardelis).

Kırklareli' nin Demirköy ilçesinde, tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir göl.
Baygınlık, kendinden geçme durumlarına yol açan bir hastalık.
Bayılma, baygınlık.
Sakağı da denilen, atlarda olan mankafa hastalığı.
İri aşık.
Aşık oyununda elde kullanılan büyük aşık.
Kadınların boyunlarına taktıkları süs altını.
Ekilmeyen yerler.
İki kulplu su testisi.
Ceket,
Erkek arı.
Balık ağı.
Üzengi kayışı
Hoten dili.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ