Oy birliği...

İttifak,
Oy birliği,
Bağlaşma.
Birleşme, oy birliği.
Fikir birliğine varma, uyuşma, anlaşmaya varma.
Arapça: ittifak, (ﺍﺗّﻔﺎﻕ).
Fransızca: Unanimite.
Uygura: ittipak
Rusça: soyuz
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanmış olması durumu.
Arapça muvafık olmak, uygun gelmek anlamındaki vefk kelimesinden türetilmiştir.
Birlikte hareket etmek üzere sözleşme.
Beraber hareket için sözleşmek. 
İki veya daha fazla devlet arasında saldırı veya savunma amacıyle yapılan anlaşma
Tesadüf, rast gelme.
İttihad ve muvafakat etmek. 
Söz birliği etmek. 
Anlaşmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ