Başıboş hayvan...

Yont,
Salma,
Yılkı,
Kaçkun,
Serseri,
Haymana,
Başıboş hayvan.
Başıboş gezen hayvan.
Başıboş bırakılmış at veya eşek.
Başıboş dolaşan at, öküz, inek vb. sürüsü.

Haymana;
Hayvanların serbestçe salındığı çayırlık.
Hayvan sürüsü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ