Orta Afrika'da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı ...

Nagana,
İngilizce: Nagana, tse tse disease,
Fransızca: Nagana,
Almanca: Tsetsekrankheit, Nagana.
Latin: Trypanosomiasis brucei.
Orta Afrika'da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı.
Afrika' da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı.
Nagana kamçılısından ileri gelen ve çeçe sinekleriyle bulaşan, sıcak ülke memeli hayvanlarının öldürücü hastalığı; çeçehastalığı.
Asalak bir kamçılı hayvan olan Trypanosoma brucei' nin meydana getirdiği ve çeçe sineiği (Glossina morsitans) ile taşınan bir hastalık olup kocabaş hayvanlarda görülür.

Afrika' da Trypanosoma brucei brucei veya T. congolense' nin neden olduğu sığır, at, koyun, keçi, köpek, domuz ve develere çeçe sinekleriyle taşınan, akut veya kronik seyirli, patojenitesi konak ve etkenin türü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen, anemi, ateş, zayıflama, köpek ve atlarda korneal opasite, sığırlarda yavru atma gibi belirtilerin görüldüğü hastalık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ