Lakap, takma ad...

Ayama,
Lakap, 
Arapça: lakap, lakab.
Müstear,
Takma ad.
Takma isim, lakap.
Unvan,
Takılmış ad.
Ayama; Ordu, Giresun, Gümüşhane, Yozgat, Iğdır ve Kars yörelerinde halk dilinde takma ad, lakap anlamında kullanılmaktadır.

Asıl isminden başka sonradan takılan ad. 
Meşhur olan birinin sonradan ki adı.
Müstear, ödünç alınan ad.
Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad.
Osmanlı devrinde resmi yazışmalarda rütbe sahipleri için rütbelerine göre kullanılan rifatlü, izzetlü gibi unvan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ