Keçeden yapılan çadır...

Alaçık,
(Alacuk),
Bir çadır türü.
Çardak,
Derimevi,
Yurt,
Keçeden yapılan çadır.
Küçük bağ evi, kulübe.
Üzeri dal ve hasırla örtülmüş kulübe, çardak.
Anadolu' da Yörüklerin kullandığı bir çadır türü.
Üzeri dal veya hasırla örtülen çoban evi, tarla, bostan, bağ kulübesi, çardak.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ