Isıtma...

Teshin,
Isıtma,
Arapça: ısıtma, teshin, (ﺗﺴﺨﻴﻦ).
Arapça, sıcak olmak, ısınmak anlamındaki suhunet kelimesinden türetilmiştir.
Isıtma, ısıtılma.
Isıtma, kızdırma.
Isıtmak, soğukluğunu gidermek.

Isıtma araçları; 
Bir yeri ısıtmaya yarayan kalorifer, soba vb. şeyler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ