El tezgahında bez dokuyan kimse...

Çulha,
(Çulfa),
Çulfalık, Çurfalık, Çuvallık.
Farsça: culah, 
El tezgahında bez dokuyan kimse, dokumacı.
El tezgahında bez dokuyan kimse.
Samsun, Vezirköprü yöresinde halk dilinde çulfa denir. Dokuma tezgahına ise çulfalık denir.
Çul ve çuval dokuma tezgahı.
Dokuma aygıtı.
Dokumacı.

Çulfa kelimesinin diğer anlamları:
Çiftçi olmayan (kimse).
Çulha kuşu.
Baştan karagiller familyasından, 10 - 11 santimetre boyunda, yuvasını pamuktan, kese biçiminde ve yalnız kendi girebileceği bir delik bırakacak şekilde yapan, sırtı kahverengi, karnı açık renk bir iskete kuşu türü (Remiz pendulinus).

El tezgahında bez dokuyan kimse.
Ceşir,
Çulha kuşu.
Bir iskete türü (Parus pendulinus)çulha teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı
El tezgahında bez dokuyan kimse.
Cevşir.
Çulha kuşu.
Bir iskete türü (Parus pendulinus)

Dokumacılık:
Çulhalık, yakın zamanlara kadar İstanbul’ un küçük el sanayinin başında gelir. Kenar mahallelerin birer katlı ahşap evceğizlerinin hemen hepsinde birer tezgah bulunurdu.
Çulha tezgahı.
Do­ku­ma tezgahı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ