Geleceğe ait, niyet...

Plan,
Amaç.
Tasarı.
Niyet,
Arapça niyyet
Fransızca: plan,
Latince, plan.
Düşünce, niyet, maksat, tasavvur.
Bir işi, bir eseri gerçekleştirmek için önceden belirlenen hususların bütünü, uyulması gereken düzen.
Bir binanın yatay bir düzlemle kesildiği farzedilerek çizilen boyutlandırılmış kesit resmi.
Bir şehrin yapısını, sokaklarını, çeşitli bölümlerinin arazide yerleşme durumunu izdüşüm halinde ölçekli olarak gösteren çizim.
Bir sinema filminde alıcının bir kere sürekli çalıştırılmasıyle elde edilen bölüm, çekim.
Göze hitap eden resim, tiyatro vb. sanatlarda cepheden itibaren derinlemesine bölümlerden her biri
Bir kentin, bir yapının ya da bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim.

Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kağıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi.
Bir şeyi yapmaya önceden karar verme; düşünce, endişe.
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kağıt parçası.
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlama.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ