Dayanıklı, güçlü, zorlu olan...

Kavi,
Arapça: kavi, (ﻗﻮﻯ) 
Arapça güçlü olmak anlamındaki kuvvet kelimesinden türetilmiştir.
Dayanıklı, güçlü, zorlu olan.
Kuvvetli, sağlam, metin, zorlu.
Dayanıklı, sağlam,
Güçlü, kuvvetli.
Sağlam, güvenilir.
Yakan, yakıcı.
Sıkıca.
Sıkı
Sıkı, sağlam.
Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü.
Varlıklı, zengin, salih, emin, mutemed.
Yakan, yakıcı. 
Dağlayan. 
Demirci.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ