Bir kaynağa dayanmayan, hayali olan...

Afaki,
Arapça: afaki.
İngilizce: aphakia
Bir kaynağa dayanmayan, hayali olan.
Gereksiz, önemsiz (söz).
Kaynağa dayanmayan, hayali.
Ciddi ve belli bir konu üzerinde olmayan, rastgele, dereden tepeden (konuşma, söz).
Kıymetsiz sözler ve meseleler.
Şuradan buradan konuşma.
Objektif, nesnel; rastgele, somutluktan uzak.
Havai, herhangi bir dayanağı olmayan şey.
XX. yüzyılın başında felsefe terimi olarak objektif karşılığında kullanılmıştır, nesnel. 
Karşıtı: Enfüsi.

Afaki sözüğünün diğer anlamları:
Gözde göz merceğinin bulunmaması.
Göz merceğinin katarakt ameliyatla çıkarılması ve,a doğuştan bulunmaması durumu.
Doğuştan veya cerrahi nedenlere bağlı olarak göz merceğinin olmaması.
Merceksizlik.
Kıymetsiz sözler ve meseleler.
Dış dünyaya ait.
İnsanın dışındaki şeyler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ