Cimrilik...

İmsak,
Cimrilik,
Cimri olma durumu; 
Eli sıkılık, hasislik, hisset, imsak, 
Mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, varyemezlik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ