Belirli bir modeli ile armoni oluşturan ve bir veya birkaç partiye bölüştürülen sesler bütünü...

Eşlik,
Müzik,
Belirli bir modeli ile armoni oluşturan ve bir veya birkaç partiye bölüştürülen sesler bütünü.
Bir soliste bir çalgı veya orkestra ile arkadaşlık etme, refakat.
Bir solistin yanında onunla birlikte çalmak, refakat etmek.
Beraberinde olmak, arkadaşlık etmek.

Eşlik kelimesinin diğer anlamları;
Arkadaş, dost.
Anlamdaş.
Denklik.
Eş olma durumu.
Birlikte, beraber.
Birlikte, beraber olma durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ