Anlaşılmayan, bilinmeyen şey...

Muamma,
Arapça: muamma,
Arapça sözün anlamını gizlemek anlamındaki tamiye kelimesinden türetilmiştir.
Bilmece, anlaşılmaz ve karışık iş.
Anlaşılması ve çözülmesi güç şey.
Anlaşılmayan, bilinmeyen şey, muamma
Bilmece.
Anlaşılmaz iş.
Anlaşılması zor şey.
Karışık şey.
Bilinmeyen hal.
Anlaşılmaz, halledilmez şekilde güç, halli müşkül iş veya şey.
Bir kişinin ya da varlığın adını bulduracak şekilde düzenlenmiş manzum bilmece.
Divan edebiyatında bir kimsenin adını buldurmak için bilmece şeklinde söylenen söz, mısra, beyit vb.
Halk edebiyatında saz şairleri tarafından manzum söylenen bilmece.
Aşıklık geleneğinde manzum bilmece.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ