Yürürlülükte, geçerli...

Meri,
Arapça: meri.
Arapça, gözetmek, korumak, yönetmek anlamındaki riayet sözcüğünden türetilmiştir.
Yürürlükte bulunan, hükmü geçerli ve cari olan (şey, özellikle kanun).
Geçerli olan, yürürlükte olan.
Yürürlükte olan, geçerli olan, cari,
Olagelen, geçen, akan.
Cari hesap, bir bankayla müşterileri veya bir malın satıcısıyla alıcıları arasında cereyan eden işlemleri toplayan hesaptır.
Görünür olan, yürürlükte olan.
Yürürlükte; geçerli.

Meri sözcüğünün yörelerimizde diğer anlamları:
Çocuk oyunlarında durak yeri, kale.
Yemek borusu.
Saygı gösterilen, riayet edilen, muteber (kimse).
Ucuzluk olan yer
Otu çok olan yer.
Deniz 
(doğa, okyanus) 
Meğer.
Saç.
Beyaz, iri taneli, çekirdekli üzüm.
Aşılı, iri taneli kiraz.
Dişi keklik.
Akan.
Akan, akıcı.

GEÇERLİ OLAN

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ