Geçerli olan, yürürlükte olan. ..

Cari,
Arapça cari, (ﺟﺎﺭﻯ) akmak anlamındaki cereyan sözcüğünden türetilmiş. 
İng. current.
Geçmekte olan.
Geçerli olan, yürürlükte olan.
Yürürlükte olan, geçerli, cari.
Yürürlükte olan, olagelen, geçerli bulunan.
Meri,

Olagelen, geçen, akan.
Cari hesap, bir bankayla müşterileri veya bir malın satıcısıyla alıcıları arasında cereyan eden işlemleri toplayan hesaptır.
Cari hesap, şirketin tedarikçi ve müşterileri ile arasındaki mevcut tüm işlemlerin toplandığı hesaptır. İnsanlar arasında meri ve muteber ve mütedavil olan.
Devam eden, sürüp giden, belli bir zaman sonunda karşılıklı alacak verecek durumuna göre ödemede bulunulan hesap.
Yürürlükte olan, geçerli olan, cari,

Akan.
Akan, akıcı.
Geçmekte olan.
Canlı, becerikli, eli çabuk.
Çabuk, hızlı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ