Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma...

Fesih,
Arapça fesh, (ﻓﺴﺦ).
Kaldırma, bozma.
Bozma, hükümsüz bırakma, kaldırma, iptal etme.
Dağıtma, dağıtılma, ortadan kaldırma, lağv.
Bir mahkemenin verdiği kararı bir üst mahkemenin bozması
Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma.
Dağıtma, dağıtılma, lağıv (lağv).

Fesih sözcüğünün diğer anlamları:
Açık, geniş.
Geniş
Dağıtma, dağıtılma.
Geniş, açık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ