Karakteroloji ...

Irabilim,
Karakteroloji.
İngilizce: characterology
Bireylerde ıranın oluşum, gelişim ve ayrımlarını konu alan bilim.

Ira, 
Karakter.
Yüz, çehre, görünüş.
Seciye, karakter.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ