Tarlalarda açılan su yolu...

Abara,

Abbare,
Arık,
Ark,
Hark,
Karık,
Tarlalarda açılan su yolu.
Saban demiri ya da pullukla açılan su yolu.

Su yolu, cetvel, kanalı.
Çift demiri ve pullukla açılan su yolu.
Çift demirin açtığı çizgi, saban izi.
Saban demirinin tarlada açtığı çizgi.
Bir yönden diğer yöne su geçirmeye yarayan ağaç oluk.
Tarlada açılan su yolu, tarlayı sulamakta kullanılan tahta oluklar.
Tarla sulamasında suyun bir taraftan bir tarafa geçirilmesinde kullanılan tahta oluk.
Tarım alanlarını, tarla ve bostanları sulamak için açılan su yolu, kanal, cetvel.
Tarla ve bostana su akıtmak için açılan yol, cedvel, hark.

Abara kelimesinin diğer anlamları:
Dara.
Tünel (Mardin yöresi).
Buğday ambarı.
Hayvan yemliği.
Geniş delikli kalbur.
İri delikli kalbur.
Hayvan yemi elenen iri delikli kalbur.
Toprak, kum ve saman elemeye yarayan iri delikli kalbur.
Buğdayla karışık saman.
Hayvanlara yem verilen tekne.
Köy evlerindeki tavanlarda iki direk arasındaki boşluk.
Eski köy evlerinin tavanlarında iki kiriş arasında kalan boşluk.
Değirmen oluğu.
Su değirmenlerinde suyun birikerek basıncının artmasını sağlayan huni biçimindeki yer.
Su değirmenlerinde suyun basıncını çoğaltmak için yapılan, büyük bir huni şeklindeki hazne.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ