Osmanlı Devleti'nde okul kitaplarının genel adı...

Supara,
Eski dilde: supara,
Farsça: sipare,
Sanskritçe: sutra.
Kitapçık, 
Elifba.
Okuma kitabı, alfabe.
Okul kitaplarının genel adı.
Osmanlı Devleti'nde okul kitaplarının genel adı.
Osmanlı Döneminde okul kitaplarına verilen ad.
Medreselerde okutulan ince kitaplar, cüz.
Kumaştan yapılmış cüz kesesi.
Alfebe gibi küçük okul kitaplarını eski adı.
Küçük kitap, mecmua.
Otuz cüz.
Çocuklara okuma-yazma öğretmek için hazırlanmış kitapçık, elifba (alfabe).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ