Gelişmemiş, cılız bitki ...

Kel,
Gelişmemiş, cılız bitki.
Gelişmemiş, cılız (bitki).
Çıplak (doğa), yaprakları dökülmüş (bitki).
Meyve ağaçlarının sürgünü.
İyi büyümemiş meşe ve çalı fidanı.
Çıplak, yaprakları dökülmüş.
Üzerinde bitki örtüsü ve ağaç bulunmayan çıplak (arazi vb.)

Kel sözcüğünün yörelere göre başka anlamları:
Ekine zarar veren, tarlalarda kendiliğinden çıkan yabanıl ağaç ve sürgünleri.
Saçı dökülmüş olan (kimse); keleş, yağır.
Aşı kalemi.
Sebze fidesi.
Tomurcuk.
Sıcak, kaynar.
Çirkin, fena, kötü.
Olmamış, ham meyve.
Yarım (ağırlık ölçüsü için).
Erkek manda.
Mezar taşı.
Verimsiz toprak.
Hindi.
Dişi hindi.
Biçimsiz, zayıf hayvan ya da insan.
Bağda üzümlerde görülen bir hastalık.
Hububat maddelerinin işe yaramayan kabuk kısmı.
Bir mantarın yol açtığı, sarı kabuklu yaralar şeklinde beliren ve vücutta kılların bir daha çıkmamak üzere dökülmesine yol açan bulaşıcı hastalık.
Hastalık veya saç dökülmesi sebebiyle başın saçsız kalmış yeri.
Kalıtıma bağlı olarak veya yaşlılık sebebiyle saçları dökülmüş olan. 
İçinde az eşya bulunan.
Saçsız olan kimse.
Saçsız olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ