Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri...

Yazır,

Yazgur, 
Yazgır,
Yazır boyu Oğuz boylarından biridir. Bozok koluna bağlı Yazır boyuna, Kaşgarlı Mahmud’ un Divan-ı Lügatit Türk adlı eserinde Yazgır adı ile rastlamaktayız. Yazır,  sözcüğünün çok ülkeye hakim anlamındadır. 

Yazır boyunun Oğuz Kağan’ ın oğlu Ay Han’ ın soyundan oldukları kabul edilir. Yazır boyunun simgesi avcı kuşlardan olan kartaldır. Yazır boyu, Anadolu’ ya göçen Türkler arasında oldukça büyük bir nüfusa sahiptir. 16. yüzyıllarda Anadolu sınırları içerisinde Yazır adını taşıyan 24 köy olduğu biliniyor. Ab-Yabgu devrindeki Yenibent Yabguları, Batı Türkistan’ daki Cend Emirleri, Kara-Daş denilen Horasan Yazırları, Ahıska’ dan aşağı Kür boyundaki Azgur Yurdu Kalesi, Kürmanç Kürtlerinin Azan Boyu, Toroslardaki Gündüzoğulları Hanedanı bu boydandır.

24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han’ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin’e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmut ise 22 boy saymaktadır. 

1) Kayı Boyu
2) Bayat Boyu
3) Alkaevli Boyu
4) Karaevli Boyu
5) Yazır Boyu
6) Döğer Boyu
7) Dodurga Boyu
8) Yaparlı Boyu
9) Avşar Boyu
10) Kızık Boyu
11) Beydili Boyu
12) Karkın Boyu
13) Bayındır Boyu
14) Beçenek Boyu
15) Çavuldur Boyu
16) Çepni Boyu
17) Salur Boyu
18) Eymür Boyu
19) Ulayundluğ Boyu
20) Yüreğir Boyu
21) İğdir Boyu
22) Büğdüz Boyu
23) Yıva Boyu
24) Kınık Boyu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ