Cilalamakta kullanılan araç...

Saykal,
Cilalamakta kullanılan araç.
Cila yapan alet, parlatan.
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cila.
Bu cilayı yapan kimse.
Cilacı.
Parlak, cilalı.
Kılıç bileyen.
Maden parçalarının üzerine vurulan cila.

Saykalbaşı:
Yeniçeri ocağında kılıç, tüfek vb. savaş aletlerinin cila ve bakım işleriyle görevli olanların başında bulunan kimse.

Saykal sözcüğünün bazı yörelerimizde diğer anlamları;
Düz, düzgün, doğru, pürüzsüz (yol, iş, vb. için).
Eğri büğrü, kıvrımlı.
Eğiklik, eğim.
Yabancı maddelerden arınmış, temiz.
Yağlı yemek.
Şekerli kahve.
Ana arktan ayrılan küçük kollar.
Budaksız, kolay yarılan ağaç.
Gösterişli.
Saygın, seçkin.
Tanınmış.
Düz, düzgün.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ