Karmakarışık bir durum...

Anafor,
Rumca: anafori
Yunanca: anafori
Girdap.
Ters akıntı.
Çevrinti,
Burgaç, çevri, eğrim.
Karmakarışık bir durum.
Karmakarışık, sinirli, güç durum.
Birbirine zıt his, hayal, fikir, söz vb.nin karışmasından meydana gelen, girdap gibi içinden çıkılması zor durum.

Anafor sözcüğünün diğer anlamları:
Emeksizce, bedavadan elde edilen şey, beleş.
Kurnaz, deneyli, bilgili, başına buyruk.
Yolsuz veya emeksiz elde edilen şey.
Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey.
Haraç, havadan para kazanma.

Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap.
Bir su akıntısının bir engele çarpması üzerine geriye dönerek meydana getirdiği ters akıntı.
Deniz ya da ırmak sularının bir eksen çevresinde dönme hareketi.
Denizde akıntının yanında veya altında, onun ters istikametinde olarak akan su.
Denizde bir akıntının bir engele çarpmasıyla geriye dönerek meydana getirdiği ters akıntı.
Su veya hava akıntısının bir engele çarparak geri dönmesinden meydana gelen ters akıntı.
Ters bir akıntı yüzünden suyun ortasına doğru çukurlaşarak burgu gibi dönmesi sebebiyle meydana gelen girdap.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ