Görüş veya tutuma göre gidilen, izlenen yol...

Rota,
İtalyanca: rotta
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol.
Görüş veya tutuma göre gidilen, izlenen yol.
Vapur ve gemilerde istikamet yolu. 
Geminin seyir yolu.
Geminin izlediği yol.
İstikamet.

Rota sözcüğünün başka anlamları:
Eski telli bir çalgı.
Çocuklarda ishal yapan bir virüs çeşidi.
Burçlar kuşağını simgeleyen on iki bölmeli tekerlek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ