Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi, külliyat...

İzer,
Külliyat.
Arapça: külliyat.
Kullі, kulliyye, kulliyyat.
Bir müellifin bütün eserleri.
Bir müellifin yazmış olduğu eserlerin bütünü.
Hepsi, bir yazarın bütün eserleri.
Bir yazarın bütün yapıtlarının yazılmış ya da basılmış toplu biçimine verilen ad,

Belli bir sıra ile birçok makamı içine alan saz eseri.
Bütün hepsi, bir yazarın bütün eserleri.
Bir şeyin bütünü, hepsi.
Bütün.
Hepsi.
Hepsi birden.
Birşeyin tamamı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ