Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı e bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü...

Oligopol,
Oligopson, 
İngilizce: oligopsony, oligopol.
Fransızca oligopsone
Az alıcı.
Azel.
Oligopol, 
Azel piyasasında birbirlerinin üretim kararlarından etkilenen satıcılardan her biri.
Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü, oligopol.
Oligopol piyasası birbirine etki edebilecek az sayıda satıcının, buna karşılık n sayıda alıcının bulunduğu bir piyasa türüdür. Bu piyasa tam rekabet piyasası ile monopol piyasası arasında yer almaktadır.

Az sayıda şirketin piyasayı domine etmesi durumudur. Tüketicinin talebinden daha az, tekelin arzından daha çok üretim yapılır. Rekabet eden firma sayısının az, sektöre girişin zor, piyasadaki malların benzerliğinin yüksek, bireysel firmaların fiyatların üzerinde fiyat belirleyebilme gücünün sınırlı olduğu ortamlarda ortaya çıkar. Oligopol piyasalarında fiyatın belirlenmesi ile ilgili teoriler son derece karmaşıktır.

Monopol,
Fransızca: monopole
Tekel.
Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum. 
Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hakim olması durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ