Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir...

İdil,
Fransızca: Idylle
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir.
Konusunu kır veya çoban hayatından alan kısa aşk deyişi.

İdil sözcüğünün diğer anlamları:
Eski Hastalık.
Bozuk, cılk yumurta.
Yunanca küçük tablo anlamına gelen ve konusunu daha çok seviden alan kırdeyişi.

İdil:
Şırnak iline bağlı ilçelerden biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ