Kendisine sığınıldığı ve kendisinden yardım istendiği zaman kutba verilen isim...

Gavs,
Arapça: gavs.
Yardım, medet, imdat.
Yardıma yetişen eren.
Medet verici, yardım edici.
Yardım eden.
Büyük evliya.
İmdada yetişen.
Kendisine sığınıldığı ve kendisinden yardım istendiği zaman kutba verilen isim.
Evliya arasında kullara yardımla vazifelendirilen veli zat.
Tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi anlamına gelir.
Kendisinden manevi yardım istendiğinde kutba verilen unvan.
Gavs, en büyük alimlere verilen sıfatlardan biridir. Geçici ve Kevni Kutub olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici Kutublar, fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle yol gösterir. Kevni Kutub ise tarikat ehli demektir ve öldükten sonra bile kitaplarıyla, yaptıklarıyla örnek olmaya devam eder.

Türkiye tarikat ve cemaatleri tartışırken ilk akla gelenlerden biri de Menzilcilerdir. Liderleri Menzil Tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol’ a Gavs diye hitap eden Cemaat, Türkiye’ de devlet içerisinde örgütlü yapılanmalardan biridir.

Büyük Gavs; Abdülkadir Geylani hazretlerinin lakabıdır.

Gavs kelimesinin diğer anlamları;
Özellikle inci avı için dalgıçlık yapma.
İnci dalgıçlığı yapılan yer.
Suya dalma, dalgıçlık.
Suya dalmak.
Dalgıçlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ