Bir dinsel tören sırasında Kuran’dan okunan on ayetlik bölüm...

Aşir,
(Aşır),
Arapça: aşr, aşir.
Arapça, aşіr, bir şeyin onda biri.
Bir dinsel tören sırasında Kuran’ dan okunan on ayetlik bölüm.
Kuranın on cüzünden herbiri veya on ayetlik bir parçası.
Bir dini tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kuran ayetleri.
Dinsel törenlerde kuran okunan on ayetlik bölüm.
Kuran-ı Kerimden on ayetten oluşan bir bölüm.
Kuran' dan on ayet okuma.

Aşir sözcüğünün diğer anlamları:
Aşure.
Onuncu.
Onda bir.
Eskiden öşür toplayan vergi memuru.
On kısma taksim edilen bir şeyin herbir parçası.
Dost, yardımcı, yardak.
Aşar toplayan,
Koca.
Kabile.
Kötülükte yardımcılık eden.
Sahip.
Toz.
İslam devletlerinde, şehir dışında durarak; müslüman tüccardan o anda yanında bulunan ticaret malının zekatını, müslüman olmayanlardan ise, gümrük denilen vergiyi toplayan memur.
Osmanlı idaresinde hazine adına ticari, sınai mallardan alınan ve öşür denen vergileri toplamakla, şehir dışı yollarda tüccarların güvenliğini sağlamakla görevli memur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ