Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü...

Abone,
Sürdürümcü.
Fransızca abonne
İng. subscriber
Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi.
Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alan kimse.
Bir yere gitmeyi alışkanlık haline getiren (kimse).
Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü.
Bir yere gitmeyi alışkanlık haline getiren (kimse).
Parasını önceden ödeyerek bir şeye belli bir süre için devamlı müşteri olma
Elektrik, su, doğal gaz vb.ne, bir depozito yatırarak harcadığı miktarın bedelini bildirildiği zaman ödemek üzere alıcı olan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ